Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 15/4/2013 13:39

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về danh mục STK lưu hành trong trường

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về danh mục STK lưu hành trong trường

(GD&TĐ)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo (STK) trong trường phổ thông, thay thế công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2008 nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý sử dụng sách, STK phục vụ giảng dạy, học tập trong trường phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục.

(GD&TĐ)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo (STK) trong trường phổ thông, thay thế công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2008 nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý sử dụng sách, STK phục vụ giảng dạy, học tập trong trường phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục.

Công văn ghi rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm về danh mục STK lưu hành trong đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng, củng cố thư viện nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng STK của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Tuyệt đối không được lưu hành, sử dụng sách có nội dung không lành mạnh và sách có biểu hiện vi phạm pháp luật trong nhà trường. Không được sử dụng sách có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.

Trường hợp phát hiện STK có sai sót, có nội dung không lành mạnh hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, cần kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Giáo viên, học sinh khi sử dụng STK nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa STK và SGK thì phải lấy SGK làm căn cứ để giảng dạy, học tập.

Cũng tại công văn này, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Các tổ chức, cá nhân thuộc sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành STK tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cần chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này. Kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên và thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về các trường hợp phát hiện sách có sai sót ảnh hưởng đến dạy học và giáo dục; các loại sách không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; sách có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng sách và tài liệu tham khảo theo quy định hiện hành. 

Công văn cũng khẳng định: Sách giáo khoa (SGK) và sách giáo viên (SGV) do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Từ lớp 1 đến lớp 12 có một bộ SGK thống nhất trên cả nước; hầu hết các môn học ở mỗi lớp đều có SGK. Đối với một số môn học ở cấp tiểu học và môn Thể dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT), Bộ GD&ĐT không ban hành SGK mà chỉ ban hành SGV.

Giáo viên, học sinh khi sử dụng SGK nếu gặp tình huống có các cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa SGK và chương trình giáo dục phổ thông thì lấy chương trình giáo dục phổ thông làm căn cứ để dạy học.

Khi sử dụng SGV nếu gặp tình huống có các cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa SGK và SGV thì lấy SGK làm căn cứ để dạy học.

Sách bài tập (SBT) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn dựa theo SGK, được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành. Giáo viên có thể tham khảo SBT sau khi đã xem xét sự phù hợp của nội dung bài tập với nội dung bài dạy; học sinh có thể tham khảo SBT để củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng đã được học trên lớp.

Giáo viên, học sinh khi sử dụng SBT nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa SBT và SGK thì lấy SGK làm căn cứ để giảng dạy, học tập. 

Lập Phương