Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 14/3/2012 12:31 GMT+7

Hiệu trưởng có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Hiệu trưởng có được hưởng phụ cấp công vụ không?

 (GD&TĐ) - Hỏi: Hiện tôi đang làm hiệu trưởng của một trường tiểu học được 7 năm và có quyết định là công chức. Vậy tôi có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ không? – (doanhiep_hd@yahoo.com).

(GD&TĐ) - Hỏi: Hiện tôi đang làm hiệu trưởng của một trường tiểu học được 7 năm và có quyết định là công chức. Vậy tôi cũng như là hiệu trường của các trường tiểu học, THCS và THPT có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ không? – (doanhiep_hd@yahoo.com).

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

* Trả lời:

Ngày 07/07/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 1, điều 2 Nghị định này quy định, đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo thư bạn gửi cho chúng tôi, hiện bạn đang là hiệu trưởng của trường tiểu học, như vậy bạn đang là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý sự nghiệp công lập, do đó không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

GD&TĐ Online

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh