Bản in

Địa phương

Thứ Ba, 18/4/2017 07:07

Hải Dương: Xây dựng, điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng và điều chỉnh Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.

Trong đó, chú ý: Đối với giáo viên, phải đảm bảo tỉ lệ đứng lớp 2,25 GV/lớp, số vượt tỉ lệ này mới thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với nhân viên: Rà soát, đối chiếu với điều kiện tinh giản biên chế, nếu đảm bảo thì đưa vào kế hoạch và lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016 đến năm 2021.

Đối với những vị trí nhân viên chưa được tuyển thì không xây dựng kế hoạch tuyển dụng thêm, tính toán để cho giáo viên kiêm nhiệm.

Thời gian nộp hồ sơ tinh giản về Sở GD&ĐT trong ngày 17/4/2017.

Lập Phương