Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 6/1/2014 15:54

Hà Nội đánh giá ngoài 104 trường

Hà Nội đánh giá ngoài 104 trường

GD&TĐ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh cho biết: Năm học 2013 - 2014, Hà Nội sẽ đánh giá ngoài 104 trường.
Trong đó có 15 trường THPT, 29 trường THCS, 29 trường tiểu học, 29 trường mầm non và thí điểm đánh giá ngoài 2 trung tâm GDTX. Sở sẽ tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt đánh giá 52 trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, THCS. Các trường được lựa chọn đánh giá ngoài tiến hành rà soát, chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá và điều chỉnh số liệu trong báo cáo theo quy định.

Năm học 2013 - 2014, Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Do đó, các Phòng GD&ĐT được yêu cầu kiểm tra, giám sát các trường mầm non, rà soát báo cáo tự đánh giá đã thực hiện trong năm học 2012 - 2013; hỗ trợ các trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên.

Những báo cáo đánh giá ngoài sẽ được công bố công khai trên website của Sở GD&ĐT

Lập Phương