Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 19/10/2016 11:07

Hà Nội cảnh báo thư điện tử giả mạo Bộ GD&ĐT gửi đến trường học

Văn bản cảnh báo của Bộ GD&ĐTVăn bản cảnh báo của Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi trưởng các phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cảnh báo một số đối tượng xấu giả danh các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT gửi công văn, văn bản điện tử giả mạo đến các đơn vị trong ngành Giáo dục.

Cụ thể là: Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựng niên giám ngành Giáo dục, đề nghị cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Văn bản điện tử só 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành Giáo dục, đề nghị cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bộ GD&ĐT đã có công văn số 3628/ BGDĐT-VP, khẳng định không ban hành các văn bản nói trên.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt công văn của Bộ GD&ĐT. Khi có dấu hiệu nghi vấn văn bản giả mạo cần liên hệ ngay với Sở GD&ĐT Hà Nội để phối hợp, kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Lập Phương