Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/1/2014 05:26

Hạ hạnh kiểm HS vi phạm an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông xử phạt học sinh đi xe môtôCảnh sát giao thông xử phạt học sinh đi xe môtô

GD&TĐ - Danh sách học sinh vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn trong tháng 11/2013 vừa được Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh công khai.
Căn cứ vào các hành vi vi phạm của HSSV, Sở GD&ĐT đề nghị các trường nghiêm túc rà soát, phối hợp, thông báo đến cha mẹ học sinh xử lý tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông; nhắc nhở những trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông hiện đang còn thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

Đề nghị xử lý nghiêm khắc và hạ bậc hạnh kiểm trong học kỳ đối các học sinh vi phạm các lỗi: không có giấy phép lái xe, không chấp hành lệnh dừng xe của cản sát giao thông, chở quá số người quy định, lưu thông ngược chiều, lưu thông thành đoàn và các trường hợp vi phạm từ 3 lỗi trở lên ( ví dụ không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình đăng ký xe, không có giấy phép lái xe …)

Sau khi tiến hành xử lý kỷ luật học sinh, đề nghị trường có văn bản báo cáo và bản kiểm điểm của học sinh, bản cam kết của phụ huynh học sinh về Phòng Công tác HSSV Sở GD&ĐT trước ngày 10/1/2014.

Lập Phương