Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 11/8/2011 07:16 GMT+7

Giáo viên THPT sẽ được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm

Giáo viên THPT sẽ được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm

(GD&TĐ)- Bộ GD-ĐT quy định cụ thể theo từng năm học Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT nội dung kiến thức bắt buộc về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, SGK,...

(GD&TĐ)- Bộ GD-ĐT quy định cụ thể theo từng năm học Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT nội dung kiến thức bắt buộc về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục (CTGD) THPT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT áp dụng trong cả nước.

Đó là một phần trong nội dung Chương trình bồi dưỡng Khối kiến thức bắt buộc nằm trong Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT  Bộ GD-ĐT ban hành ngày 8/8 vừa qua quy định về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.

 120 tiết bồi dưỡng kiến thức thường xuyên hằng năm nhằm trang bị kiến thức về đường lối, chính sách phát triển GD, SGK, kiến thức các môn học, phát triển năng lực nghề nghiệp... ảnh, internet

Theo Thông tư này, nội dung Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT sẽ gồm phần khiến thức bắt buộc và tự chọn.

Cũng trong Khối kiến thức bắt buộc, Bộ hướng dẫn: Sở GD-ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDTHPT của địa phương, thực hiện chương trình, SGK, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án để bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GDTHPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.

Kiến thức tự chọn trong Chương trình này sẽ bao gồm các modul bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên THPT.

Mỗi giáo viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức 120/năm học. Các cấp QLGD có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên (120 tiết) trong năm học. (…)

Thời gian triển khai thực hiện Chương trình sẽ nằm trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường THPT là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, theo nhóm giáo viên của từng trường, cụm trường. (…)

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2011.

Bá Hải