Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 4/12/2012 15:33 GMT+7

Giáo viên thể dục có được hưởng chế độ phụ cấp?

Giáo viên thể dục có được hưởng chế độ phụ cấp?

(GD&TĐ) - Hỏi: Một số giáo viên ở huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là giáo viên giảng dạy môn thể dục ở trường trung học cơ sở. Năm học 2012-2013 phòng GD&ĐT huyện thông báo cắt chế độ phụ cấp ngoài trời đối với giáo viên thể dục toàn huyện, như vậy đúng hay sai?

(GD&TĐ) - Hỏi: Một số giáo viên ở huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là giáo viên giảng dạy môn thể dục ở trường trung học cơ sở. Năm học 2012-2013 phòng GD&ĐT huyện thông báo cắt chế độ phụ cấp ngoài trời đối với giáo viên thể dục toàn huyện, như vậy đúng hay sai?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời:

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2012/QD-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Theo đó, Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và được áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo Quyết định, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành (chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với GV, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở GD thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân).

Chế độ trang phục, đối với GV, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm. GV, giảng viên dạy kiêm nhiệm (GV dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Như vậy theo Quyết định trên, bắt đầu từ 01/01/2013 tất các giáo viên thể dục, thể thao thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quyết định 51/2012/QD-TTg sẽ được hưởng các chế độ được Quyết định này.

GD&TĐ Online

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh