Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 21/5/2013 10:48

Giáo viên nữ có con nhỏ có phải đi biệt phái?

Giáo viên nữ có con nhỏ có phải đi biệt phái?

(GD&TĐ) - Hỏi: Xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Như thế nào là giáo viên biệt phái. Với những giáo viên nữ có con nhỏ có phải đi biệt không? Nếu phải biệt phái thì thời hạn là bao lâu?  Dương Minh Hương – Hải Dương (duonghuonghd@gmail.com)

(GD&TĐ) - Hỏi: Xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Như thế nào là giáo viên biệt phái. Với những giáo viên nữ có con nhỏ có phải đi biệt phái không? Nếu phải biệt phái thì thời hạn là bao lâu?  Dương Minh Hương – Hải Dương (duonghuonghd@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 36 Luật Viên chức quy định: Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

Còn tại Khoản 7, Điều 36 Luật Viên chức, không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Với quy định trên bạn đọc có thể nghiên cứu và xác định mình có phải là đối tượng biệt phái hay không!

GD&TĐ Online