Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/1/2014 22:26

Giáo dục Thủ đô phát động phong trào thi đua đặc biệt

Giáo dục Thủ đô phát động phong trào thi đua đặc biệt

GD&TĐ - Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa chính thức phát động thi đua đặc biệt trong toàn Ngành.
Theo đó, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) và học sinh nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng GD&ĐT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và Đất nước trong năm 2014.

Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tổ chức triển khai đến 100% các đơn vị cơ sở trên toàn Ngành.

Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong CBGV, NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.


Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua trong năm 2014, Sở GD&ĐT cũng lưu ý quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp đạt hiệu quả cao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Thời gian phát động thi đua trong năm 2014 theo 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1/1/2014 đến 30/6/2014. Đợt 2, từ 1/7/2014 đến 31/12/2014.

Lập Phương