Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/4/2013 14:58

Giải đáp một số chế độ chính sách của nhà giáo

Giải đáp một số chế độ chính sách của nhà giáo

(GD&TĐ) - Giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn có được giảm số tiết ở cả hai vị trí hay không? Tính phụ cấp thâm niên đối với các trường hợp nghỉ hưu như thế nào?...

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi Nguyễn Khánh Linh (nguyenkhanhlinhqt@gmail.com) giáo viên ở huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị. Cho tôi xin hỏi: Tôi vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa kiêm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn của một trường THCS. Theo quy định tôi có được giảm đồng thời số tiết dạy ở cả hai vị trí  giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng hay không?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời:

Theo Điều 8, Thông tư số: 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009; chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Theo thư bạn viết, hiện bạn là giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn, tuy nhiên Thông tư số: 28/2009/TT-BGD&ĐT bạn sẽ không được giảm số tiết dạy đồng thời ở cả hai vị trí trên. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm số tiết dạy ở vị trí có số tiết được giảm cao nhất trong hai vị trí trên. Cụ thể bạn sẽ được giảm 4 tiết/tuần (áp dụng theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư này).

* Hỏi: Bạn đọc Nguyễn Thanh Hương ở Cà Mau viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc:  Đối với các trường hợp giáo viên nghỉ hưu sau khi Nghị định 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực thì thời gian công tác giảng dạy có được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

* Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; những giáo viên nghỉ việc sau khi Nghị định số 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực, nếu đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên thì thời gian tham gia công tác giảng dạy từ ngày 1/5/2011 đến lúc nghỉ, được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp này được tính để giải quyết các chế độ khi nghỉ việc theo quy định hiện hành.

GD&TĐ Online