Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 8/4/2017 19:07

Gia Lai: Điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu nguồn kỳ thi tuyển giáo viên

Gia Lai: Điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu nguồn kỳ thi tuyển giáo viên

GD&TĐ - Sở Nội vụ Gia Lai thông báo điều chuyển nguồn từ nơi thừa đến nơi thiếu nguồn để tuyển dụng vào viên chức giáo viên, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 của tỉnh.

Số lượng cần điều chuyển nguồn tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng là 59 chỉ tiêu.

Thí sinh phải có điểm 4 môn thi đạt từ đủ 50 điểm trở lên, lấy thứ tự theo nguyên tắc quy định tại Kế hoạch số 4228/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2016 và trong phạm vi chỉ tiêu còn thiếu nguồn chưa tuyển dụng được.

Người có nguyện vọng phải trực tiếp nộp đơn, không được nhờ người khác nộp thay. Khi đi nộp đơn, người nộp đơn phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra, đối chiếu; không giải quyết đối với đơn nhận sau thời gian tại thông báo này và đơn đề nghị gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 20/4/2017.

Lưu ‎ý: Không thực hiện xét tuyển bổ sung, chỉ thực hiện điều chuyển nguồn từ nơi thừa đến nơi thiếu nguồn trên cơ sở thí sinh phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thí sinh có nguyện vọng nộp đơn, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm mà còn thiếu nguồn và trong phạm vi chỉ tiêu nguồn cần điều chuyển.

Lập Phương