Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 23/8/2013 10:01

GD Kon Tum: Thành quả từ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm học

GD Kon Tum: Thành quả từ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm học

(GD&TĐ) - Hôm nay (23/8), ngành GD Thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

(GD&TĐ) - Hôm nay (23/8), ngành GD Thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Năm học 2012 - 2013, được sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tỉnh Kon Tum, ngành GD thành phố Kon Tum đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và đã đạt được kết quả toàn diện.

Năm học vừa qua, Kon Tum có 24/24 trường thực hiện chương trình GD mầm non mới, trong đó 16 trường (84 lớp) thực hiện chương trình tập nói tiếng Việt; 24/24 trường triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tại các lớp  mẫu giáo 5-6 tuổi (117 lớp mẫu giáo 5 tuổi, tổng số trẻ 3083 và 29 trẻ khuyết tật); số trường có tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ: 24/24 đạt tỷ lệ 100%, số lớp bán trú: 181/264 (tăng 1 lớp so với năm trước); số trường tổ chức mang cơm: 6/24 trường với 820 trẻ trong đó có 491 trẻ 5 tuổi.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong GD mầm non một cách nghiêm túc có hiệu quả, hiện có 24/24 trường (điểm chính) đã nối mạng Internet. Hiện nay có 91,9% (374/407) số giáo viên có khả năng soạn bài trên máy và ứng dụng trong giảng dạy.

Bậc Tiểu học và THCS, các trường tập trung triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý và trong dạy học. Một số chuyên đề có ứng dụng công nghệ thông tin. Các trường tham gia bài thi giáo án E.learning cấp tỉnh. Tổng số tham gia 110 bài/354 bài, đạt tỉ lệ 31,1%, trong đó loại Xuất sắc 4 bài, loại Tốt 28 bài, loại Khá 28 bài, TB 39 bài, Không đạt 11 bài. Tuyên dương các trường Tiểu học Ngô Quyền, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học Đặng Trần Côn, Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Lương Thế Vinh...

Ông Thái Khắc Hòa - Phó phòng GD TP Kon Tum - cho biết: Chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014, ngành GD thành phố Kon Tum sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý; phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD; nâng cao chất lượng GD theo hướng toàn diện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư phát triển GD;

Cùng đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị năm học 2013 - 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học của Ngành; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2012 - 2015; Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến cung cấp và khai thác các thiết bị dạy học...

N. Khánh