Bản in

Địa phương

Thứ Hai, 17/4/2017 22:07

Đưa hoạt động hè vào nền nếp

Đưa hoạt động hè vào nền nếp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên triển khai công tác hoạt động hè năm 2017 đến các đơn vị.

Theo đó, yêu cầu các đơn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hè cụ thể tại đơn vị mình, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để chỉ đạo kịp thời, cuối kỳ nghỉ hè có tổng kết rút kinh nghiệm để đưa hoạt động hè vào nền nếp.

Đối với các trường phổ thông, trước khi kết thúc năm học 15 ngày, cần phối hợp các địa phương thực hiện công việc bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt, việc bàn giao - nhận học sinh về sinh hoạt được thực hiện tại buổi lễ tổng kết năm học của các trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và con người, nâng cao năng lực sinh hoạt cộng đồng; hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,...

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền việc phòng, tránh tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho học sinh và phụ huynh học sinh để có biện pháp phòng ngừa trong dịp hè.

Tổ chức bồi dưỡng, ôn tập văn hóa hè (chú trọng học sinh yếu, kém, trung bình), phổ cập giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở; các hoạt động tiếp sức mùa thi; mùa hè xanh; học kỳ quân đội và các hoạt động tình nguyện khác,...

Lập Phương