Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/5/2013 15:22

Đưa GD ứng phó với biến đổi khí hậu vào đào tạo TCCN

Đưa GD ứng phó với biến đổi khí hậu vào đào tạo TCCN

(GD&TĐ) - Thực hiện kế hoạch đưa chương trình học phần Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Bộ GD&ĐT đã tổ chức xây dựng dự thảo chương trình học phần này và công bố xin ý kiến rộng rãi

(GD&TĐ) - Thực hiện kế hoạch đưa chương trình học phần Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Bộ GD&ĐT đã tổ chức xây dựng dự thảo chương trình học phần này và công bố xin ý kiến rộng rãi.

Theo đó, với thời lượng 30 tiết (2 đơn vị học trình), đây là một trong các học phần chung tự chọn trong chương trình đào tạo TCCN. Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2013 - 2014.

Bộ GD&ĐT yêu cầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo quy định nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
 

Lập Phương