Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 26/8/2017 11:19

Đồng Nai: Tiếp tục triển khai VNEdu vào quản lý, giảng dạy và học tập

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Đồng Nai tiếp tục triển khai VNEdu vào quản lý, giảng dạy và học tập.

Nhằm đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đáp ứng nhu cầu và xu thế phát triển công nghệ hiện đại, thống nhất quản lỹ dữ liệu tập trung, sử dụng trong môi trường mạng Internet để quản lý dữ liệu học sinh một cách xuyên suốt từ cấp Sở tới phòng GDĐT, cấc trường học; Sở GD&ĐT Đồng Nai đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung trong năm học 2017 – 2018.

Theo đó, các đơn vị xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu kết quả học tập của học sinh, cung cấp thông tin đa dạng, phong phú tới học sinh. Giúp phụ huynh theo dõi việc học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trường.

Đồng thời, phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục con em có hiệu quả, thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

Thủ trưởng các đơn vị thông báo công khai cho giáo viên, phụ huynh, học sinh biết tiện ích của sổ liên lạc điện tử cũng như mức phí để phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng trên tin thần tự nguyện.

Phân công giáo viên phụ trách để cập nhật thông tin học sinh hằng ngày cho phụ huynh, nội dung cung cấp đến phụ huynh học sinh cần đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả về mặt thông tin một cách nhanh nhất. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tới phụ huynh qua hệ thống tin nhắn vnEdu.

Các cơ sở giáo dục cập nhật thường xuyên dữ liệu quản lý học sinh, quản lý điểm lên hệ thống vnEdu. Việc cập nhật dữ liệu học sinh đầu năm học hoàn thành thực hiện trước ngày 15/9/2017.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên đôn đốc và có kế hoạch quản lý việc cập nhật điểm của giáo viên lên hệ thống phần mềm đảm bảo chính xác, kịp thời. Khuyến khích các đơn vị quản lý hồ sơ, sổ sách qua hệ thống vnEdu như: Lịch báo giảng, thời khóa biểu…

Từ năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Đồng Nai đề nghị các đơn vị tăng cường việc thực hiện các hồ sơ, sổ sách điện tử trên hệ thống vnEdu. Cụ thể như: Sử dụng sổ điểm điện tử thay thế sổ điểm giấy để thuận lợi cho công tác quản lý và giáo viên: Cuối mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học các cơ sở giáo dục in kết quả học tập của học sinh từ hệ thống để lưu trữ theo quy định.

Sử dụng tiện ích điện tử, các đơn vị tăng cường việc quản lý hồ sơ sổ sách điện tử như: Lịch báo giảng, thời khóa biểu, lịch công tác… hiện đã có trên hệ thống vnEdu.

Sử dụng sổ liên lạc điện tử: Nhằm giúp phụ huynh học sinh có sự theo dõi nắm bắt việc học tập và rèn luyện của học sinh qua từng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng… được kịp thời.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị ngay từ đầu năm học cần triển khai rộng rãi đến phụ huynh học sinh sự tiện ích của sổ liên lạc điện tử để phụ huynh biết và có sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng tốt hơn.

Minh Phong