Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 30/8/2013 14:29

Đối tượng và điều kiện hưởng phụ cấp lâu năm

Đối tượng và điều kiện hưởng phụ cấp lâu năm

(GD&TĐ) - Tôi là một giáo viên công tác liên tục tại Trường THCS Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, từ 9/1999 đến nay. Đến tháng 4/2013, xã nơi tôi đang công tác được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm không?

(GD&TĐ) - * Hỏi: Tôi là một giáo viên công tác liên tục tại Trường THCS Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, từ 9/1999 đến nay. Đến tháng 4/2013, xã nơi tôi đang công tác được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm không? Tại sao ở huyện tôi có cách tính là những giáo viên có thời gian công tác từ 5 năm trở lên tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ khi được công nhận thì mới được hưởng chế độ này, tức là như tôi đến thời điểm này theo cách tính của huyện Cẩm Xuyên thì tôi chưa được hưởng chế độ này? - Hoàng Chuân (hoangchuan2013@gmail.com).

Cô và trò     Ảnh: Thái Hòa

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Theo thư bạn viết, tháng 4/ 2013 xã nơi bạn công tác mới được Nhà nước công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên thời gian công tác trước đó bạn sẽ không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Theo quy định trên, bạn chỉ được hưởng phụ cấp này khi có thời gian công tác thực tế vùng có điện kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm trở lên. Do đó, việc bạn chưa được tính hưởng phụ cấp này là đúng với quy định hiện hành.

GD&TĐ Online