Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 9/12/2013 17:43

Đổi mới giáo dục khắc phục những bất cập trong quy hoạch nguồn nhân lực

Đổi mới giáo dục khắc phục những bất cập trong quy hoạch nguồn nhân lực

(GD&TĐ) - Hôm nay (9/12), tại Hà Nội khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý nhân sự các cơ sở GD&ĐT, các học viện, trường ĐH và CĐ. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển dự và phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phổ biến Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại Học viện Quản lý giáo dục

(GD&TĐ) - Hôm nay (9/12), tại Hà Nội khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý nhân sự các cơ sở GD&ĐT, các học viện, trường ĐH và CĐ. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển dự và phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Nghị quyết được ban hành lần này là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, là tâm huyết, trí tuệ của các nhà giáo, của những người đã và đang làm giáo dục. Trong quá trình xây dựng đề án, rất nhiều vấn đề được đem ra bàn luận. Bộ GD&ĐT đã chắt lọc, sắp xếp những ý kiến đóng góp thành Đề án trình Trung ương và đề án đã được thông qua.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới cốt lõi, đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục, đổi mới mục tiêu giáo dục, chuyển nền giáo dục từ chủ yếu truyền thụ lí thuyết kĩ năng cho người học sang phát triển phẩm chất và năng lực người học... “Tốt nghiệp đại học hay tốt nghiệp THPT thì học được cái gì, vận dụng vào cái gì. Điều này chi phối toàn bộ phương pháp, mục tiêu giáo dục”- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh.

Việc đổi mới giáo dục phải làm có trọng tâm, trọng điểm, từng bước, không né tránh những vấn đề khó nhưng phải đảm bảo các yếu tố khả thi. Ví dụ như nơi nào chưa đủ điều kiện vật chất, trường lớp, giáo viên… thì chưa triển khai, không làm đồng loạt.

Việc đổi mới cũng là chấn chỉnh những vấn đề mà hiện nay dư luận đang bức xúc, giải quyết những vấn đề mới do yêu cầu xây dựng đất nước đặt ra. Phải tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân đối với việc đổi mới GD&ĐT. Muốn đồng thuận thì phải tuyên truyền giải thích, nói rõ cho mọi người cùng hiểu.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đề cập đến vai trò quan trọng của việc nghiên cứu khoa học giáo dục. "Nếu có đủ cơ sở khoa học thì những vấn đề đặt ra mới có thể khả thi, thuyết phục. Hiện nay, việc quy hoạch giáo dục, quy hoạch phát triển ngành, hay việc quy hoạch nguồn nhân lực cho đất nước chưa có. Việc đổi mới lần này sẽ phải khắc phục những bất cập đó".

Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất cần yếu tố con người. Việc đào tạo phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với khoa học công nghệ, phù hợp với những yếu tố khách quan. Trong quá trình làm phải có sự theo dõi, giám sát để đảm bảo tính thực tiễn, tính hiệu quả…

Tại lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã giải đáp thắc mắc của những học viên xung quanh Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, việc quy hoạch, đào tạo nhân lực sư phạm.

Lớp bồi dưỡng quản lý nhân sự các cơ sở giáo dục và đào tạo, các học viện, trường đại học và cao đẳng sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12.

Lan Anh