Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/5/2013 13:45

Đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú

Đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú

(GD&TĐ) - Đó là một trong những quy định mới tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X.

(GD&TĐ) - Đó là một trong những quy định mới tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X.

Trước xu thế đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động hiện nay, nhiều địa bàn dân cư, đặc biệt là địa bàn đô thị và nông thôn, số lượng đoàn viên (gốc) trên địa bàn ít, thậm chí có nơi không có đoàn viên (gốc). Đa số đoàn viên ở các đô thị sinh hoạt ở trong trường học, trong cơ quan, trong doanh nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ thanh niên làm việc, sinh hoạt ngay trên địa bàn dân cư.

Do vậy, việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú và phát huy trách nhiệm của đoàn viên tại nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên khối trường học, không tham gia sinh hoạt Đoàn tại trường trong kỳ nghỉ hè.

Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều (tăng thêm 1 chương và 4 điều so với Điều lệ Đoàn khóa IX) để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện Điều lệ, đồng thời quy định rõ hơn về cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở.  

Hải Bình