Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 25/9/2012 13:44

Điều kiện xét chuyển từ viên chức sang công chức?

Điều kiện xét chuyển từ viên chức sang công chức?

(GD&TĐ) - Hỏi: Trước đây tôi đang là giáo viên dạy Văn nằm trong biên chế của một trường THCS thuộc tỉnh An Giang. Đầu năm 2012 tôi được điều động làm chuyên viên văn phòng của UBND huyện.Tuy nhiên hiện nay tôi không được công nhận là công chức mà vẫn chỉ là viên chức. Theo phòng Nội vụ, để được là công chức tôi vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức mà không được xét chuyển đổi. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có đủ điều kiện được xét chuyển đổi sang công chức hay không? Trần Thanh Phương – An Giang (thanhphuong1281@gmail.com)

(GD&TĐ) - Hỏi: Trước đây tôi đang là giáo viên dạy Văn nằm trong biên chế của một trường THCS thuộc tỉnh An Giang. Đầu năm 2012 tôi được điều động làm chuyên viên văn phòng của UBND huyện.Tuy nhiên hiện nay tôi không được công nhận là công chức mà vẫn chỉ là viên chức. Theo phòng Nội vụ, để được là công chức tôi vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức mà không được xét chuyển đổi. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có đủ điều kiện được xét chuyển đổi sang công chức hay không? Trần Thanh Phương – An Giang (thanhphuong1281@gmail.com).

d
Tuyển dụng giáo viên tại Hà Nội. (Ảnh: Xã luận)

* Trả lời:

Theo Điều 42, Mục 6, Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Như vậy, với quy định trên nếu bạn đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết được quy định tại Điều 42 Nghị định này thì bạn sẽ đủ điều kiện để được xét chuyển đổi sang công chức.

GD&TĐ Online