Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/8/2013 11:45

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút

(GD&TĐ) - Tôi là giáo viên có hộ khẩu ở xã 135 nhưng tôi đi công tác tại một xã khác năm nay là năm thứ 8, cách nhà 40 km, vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút theo nghị định số 19 của Chính phủ hay không ?

(GD&TĐ) - Tôi là giáo viên có hộ khẩu ở xã 135 nhưng tôi đi công tác tại một xã khác năm nay là năm thứ 8, cách nhà 40 km, vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút theo nghị định số 19 của Chính phủ hay không ? – Hoa Thị Lữ - THCS Hiền Chung, Quan Hoa (hoalt.thcshienchung.qh@thanhhoa.edu.vn).

Học sinh tại điểm trường Khe Bốc, Trường Tiểu học số 2 Điện Quan (Bảo Yên, Lào Cai)
Học sinh tại điểm trường Khe Bốc, Trường Tiểu học số 2 Điện Quan (Bảo Yên, Lào Cai)

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi hiểu bạn đang quan tâm đến chế độ phụ cấp thu hút được quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau: Đối tượng áp dụng bao gồm:

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Như vậy nếu nơi bạn công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút. Trong trường hợp bạn đã hết thời hạn công tác theo quy định mà cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp luân chuyển công tác về nơi làm việc cuối cùng trước khi bạn luân chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút (áp dụng theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này). 

Cụ thể bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 /12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

GD&TĐ Online