Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/1/2014 12:03

ĐH Nông lâm TPHCM công bố chỉ tiêu dự kiến

ĐH Nông lâm TPHCM công bố chỉ tiêu dự kiến

GD&TĐ - Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 5.300 chỉ tiểu năm 2014.
Ngày thi và khối thi của trường theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn Ngoại ngữ hệ số 2. Ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp miễn học phí theo quy định.

Trường tuyển sinh chương trình tiên tiến. Đối tượng tuyển sinh là tất cả các thí sinh trúng tuyển vào học hệ chính quy của Trường ĐH Nông Lâm hoặc các trường khác có nhóm ngành phù hợp với ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Thú y (kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung), đáp ứng được trình độ tiếng Anh.

Chỉ tiêu dự kiến vào trường như sau

Tên trường/Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Tổng

chỉ tiêu

 

5.300

* Các ngành đào tạo đại học tại trường

4.460

1- Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm 2 chuyên ngành:

D510201

A, A1

120

+ Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

 

60

+ Cơ khí nông lâm

 

60

2- Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

A, A1

60

3- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

60

4- Công nghệ kỹ thuật ôtô

D510205

A, A1

60

5- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A, A1

60

6- Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1

240

7- Quản lý đất đai, gồm 4 chuyên ngành:

D850103

A, A1

340

+ Quản lý đất đai

 

100

+ Quản lý thị tr­ường bất động sản

 

80

+ Công nghệ địa chính

 

80

+ Địa chính và quản lý đô thị

 

80

8- Công nghệ chế biến lâm sản, gồm 3 chuyên ngành:

D540301

A,B

180

+ Chế biến lâm sản

 

60

+ Công nghệ giấy và bột giấy

 

60

+ Thiết kế đồ gỗ nội thất

 

60

9- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành:

D620201

A,B

240

+ Lâm nghiệp

 

60

+ Nông lâm kết hợp

 

60

+ Quản lý tài nguyên rừng

 

60

+ Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp

 

60

10- Công nghệ kỹ thuật Hóa học

D510401

A,B

150

11- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:

D620105

A,B

160

+ Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi)

 

80

+ Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

80

12- Thú y, gồm 2 chuyên ngành:

D640101

A,B

250

+ Bác sĩ thú y

 

100

+ Dư­ợc thú y

 

90

* Bác sĩ thú y (Chương trình tiên tiến)

 

60

13- Nông học

D620109

A,B

140

14- Bảo vệ thực vật

D620112

A,B

90

15- Công nghệ thực phẩm, gồm 3 chuyên ngành:

D540101

A,B

350

+ Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

 

100

+ Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời

 

100

+ Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm

 

90

* Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)

 

60

16- Công nghệ Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:

D420201

A,B

160

+ Công nghệ Sinh học

 

100

+ Công nghệ Sinh học môi trường

 

60

17- Kỹ thuật Môi trường

D520320

A,B

110

18- Quản lý tài nguyên và môi trường,

gồm 2 chuyên ngành

D850101

A,B

160

+ Quản lý Môi trường

 

80

+ Quản lý Tài nguyên và du lịch sinh thái

 

80

19- Khoa học Môi trường

D440301

A,B

80

20- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan,

gồm 2 chuyên ngành

D620113

A,B

160

+ Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

 

80

+ Thiết kế cảnh quan

 

80

21- Nuôi trồng thủy sản, gồm 3 chuyên ngành:

D620301

A,B

180

+ Nuôi trồng thủy sản

 

60

+ Ngư­ y (Bệnh học thủy sản)

 

60

+ Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản

 

60

22- Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A,B

80

23- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp,

gồm 2 chuyên ngành

D140215

A,B

120

+ Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

60

+ Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp

 

60

24- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành:

D310501

A,D1

120

+ Hệ thống thông tin địa lý

 

60

+ Hệ thống thông tin môi trường

 

60

25- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

D310101

A,D1

180

+ Kinh tế nông lâm

 

90

+ Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng

 

90

26- Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành:

D340101

A,D1

250

+ Quản trị Kinh doanh (tổng hợp)

 

90

+ Quản trị Kinh doanh thư­ơng mại

 

90

+ Quản trị Tài chính

 

70

27- Kinh doanh nông nghiệp

D620114

A,D1

60

28- Ngành Phát triển Nông thôn

D620116

A,D1

60

29- Kế toán

D340301

A,D1

120

30- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

120

* Các ngành đào tạo đại học:

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCMTẠI GIA LAI

 

420

1- Quản lý đất đai

D850103

A, A1

60

2- Kế toán

D340301

A, D1

60

3- Lâm nghiệp

D620201

A, B

60

4- Nông học

D620109

A, B

60

Hiếu Nguyễn