Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/10/2014 07:22

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

GD&TĐ - Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Xem Đề án TẠI ĐÂY

Nguyên thị tiến (22/10/2014 13:37:06 PM)

Theo tôi đề án tuyển sinh như năm nay đã phù hợp. Nhưng muốn thu hút học sinh nên bỏ từ dân lập mà thay vào đó là Bách khoa Hải Phòng (bởi vì thực tế nếu học sinh có từ dân lập khi ra đời sẽ bị thiệt thòi.