Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 11/2/2014 12:36

Đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

GD&TĐ - Dưới đây là Đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý.

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014       

Tên đề án: Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn” (Theo Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2013 và quy định về tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với các ngành đặc thù của trường;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng khiếu nghệ thuật vào học tại trường.

- Đảm bảo nguồn tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực các ngành văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

2. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh.

Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phải nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành văn hoá, nghệ thuật và du lịch để đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật và du lịch có trình độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

- Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và thời gian của trường.

II. Phương án tuyển sinh.

1.      Phương thức tuyển sinh

            Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thực hiện tuyển sinh tự chủ theo hình thức: Thi tuyển và xét tuyển

            - Các ngành văn hóa của trường: thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

            - Các ngành năng khiếu của trường: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển các môn văn hóa)

            Chỉ tiêu tuyển sinh:

            - Thi tuyển theo ba chung: 70% chỉ tiêu

            - Xét tuyển: 30% chỉ tiêu       

1.1. Đợt 1:

-  Các ngành văn hóa của trường: thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Các ngành năng khiếu của trường: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển các môn văn hóa).

1.1.1. Thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức

Các khối thi, môn thi cho từng ngành được quy định theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2014, nhà trường tuyển sinh các khối ngành và ngành sau theo phương thức sau:

a) Khối A, thi các môn: Toán; Vật Lý; Hóa học

Cho các ngành:

-  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

-  Ngành Quản trị khách sạn

-  Ngành Tin học ứng dụng

-  Ngành Tài chính ngân hàng

- Ngành Kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

b) Khối A1 thi các môn: Toán; Vật Lý; Tiếng Anh

Cho các ngành:

-  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

-  Ngành Quản trị khách sạn

-  Ngành Tin học ứng dụng

-  Ngành Tài chính ngân hàng

- Ngành Kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

c) Khối C thi các môn: Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý

Cho các ngành:

-  Ngành Thư ký văn phòng

-  Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

-  Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch )

d) Khối D1 thi các môn: Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh

Cho các ngành:

-  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

-  Ngành Quản trị khách sạn

-  Ngành Tin học ứng dụng

-  Ngành Tài chính ngân hàng

- Ngành Kế toán

- Ngành Quản trị kinh doanh

-  Ngành Thư ký văn phòng

-  Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

-  Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch )

- Ngành Tiếng Nhật

- Ngành Tiếng Hàn Quốc

- Ngành Tiếng Trung Quốc

- Ngành Tiếng Anh

Nhà trường dành một số chỉ tiêu xét tuyển đối với những thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào trường trên cơ sở kết quả thi đại học, cao đẳng cùng khối theo "kỳ thi chung” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phương thức xét tuyển thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.2. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các năng khiếu

a) Các ngành:

- Ngành Thiết kế Đồ họa

- Ngành Thiết kế thời trang

Thi các môn: Hình họa chì, Trang trí màu; Xét điểm môn:  Ngữ văn

b)  Ngành: Thanh nhạc

Thi các môn: Thanh nhạc, Ký xướng; Xét điểm môn: Ngữ văn.

c) Các ngành:  

- Ngành Đạo diễn: thi các môn: Viết kịch bản, vấn đáp; Xét điểm môn: Ngữ văn.

- Ngành Quay phim: thi các môn: Chụp ảnh, Phân tích phim; Xét điểm môn: Ngữ văn.

- Ngành Diễn viên: thi các môn: Tiểu phẩm, Phân tích phim; Xét điểm môn: Ngữ văn.

Tiêu chí xét tuyển:

Môn Ngữ văn tính điểm hệ số 1, không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học được tính như sau:

Điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 10

+

Điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 11

+

Điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 12

+

Điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

4                                       

- Nộp hồ sơ xét tuyển môn ngữ văn vào ngày làm thủ tục thi (07/2014) gồm có: 1) Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014); hoặc bằng tốt nghiệp THPT + Phiếu xác nhận điểm tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014) (bản sao có công chứng).

Điều kiện tối thiểu để xét trúng tuyển vào các ngành: Các ngành thi năng khiếu: phải đạt tối thiểu 15,0 điểm trở lên (tổng điểm 3 môn, chưa nhân hệ số), trong đó tổng điểm của hai môn năng khiếu không dưới 10,0.

            1.1.3 Đăng kí dự thi, lịch tuyển sinh, chính sách ưu tiên và lệ phí tuyển sinh

- Việc đăng kí hồ sơ dự thi của học sinh và lịch tuyển sinh được thực hiện theo các quy định tại quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-  Đối với các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực, mức chênh lệch điểm xét tuyển thực hiện theo qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Các đối tượng được tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế  tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2013 Phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hóa - Nghệ thuật.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

1.2. Đợt 2:

Xét tuyển các khối A, A1, C, D1, và thi tuyển môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển điểm môn Ngữ văn của khối H, N, S vào tháng 11/2014 – tháng 12/2014.

+ Các ngành văn hóa của trường: trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

·        Tốt nghiệp THPT

·        Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên

·        Các môn thuộc khối xét tuyển có điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn từ 6,0 điểm trở lên;

·        Xếp loại hạnh kiểm từ loại Trung bình trở lên

+ Các ngành năng khiếu của trường: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển điểm môn Ngữ văn) (như đợt 1)

2. Ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

Đối với các ngành văn hóa, việc tổ chức tuyển sinh theo phương thức "3 chung" trong những năm qua đã tạo điều kiện cho trường lựa chọn được các sinh viên tốt, đủ năng lực theo học các ngành đào tạo của trường. Mặt khác, trong năm 2014 việc tiếp tục tuyển sinh theo "kỳ thi chung" do Bộ tổ chức đảm bảo thuận lợi cho việc ôn thi của các học sinh (vì học sinh đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ khi học lớp 10).

Đối với các ngành năng khiếu, do đề thi môn văn của kỳ thi "3 chung" những năm vừa qua dùng cho tuyển sinh nhiều ngành khác nhau (kể cả các ngành Khoa học xã hội và nhân văn) nên không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển chọn sinh viên năng khiếu. Chính vì vậy, nhiều trường hợp đã loại bỏ những sinh viên có tài năng về nghệ thuật.

Việc sử dụng kết quả học tập ở phổ thông kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp môn văn, một mặt  chọn được sinh viên đạt  được các yêu cầu cơ bản về kiến thức văn học, mặt khác giảm bớt rủi ro từ việc đánh giá kết quả chỉ qua một kỳ thi. Về chất lượng chuyên môn, đã nhiều năm trường đã tự tổ chức thi các môn năng khiếu và chất lượng của kỳ thi riêng này đã được xã hội thừa nhận thông qua chất lượng đầu ra của sinh viên các ngành khiếu của trường.

Phương án tuyển sinh do trường đề xuất đã tham khảo việc tổ chức thực hiện của 10 trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật được triển khai thí điểm năm 2013.

Với phân tích như trên, phương thức tuyển sinh như trong đề án sẽ  đảm bảo được chất lượng nguồn tuyển; phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục và tình hình cụ thể của địa phương cũng như các tỉnh trong khu vực về phát triển nguồn lực lao động cũng như việc xác định ngành nghề của thí sinh trong việc lựa chọn.

3. Điều kiện để thực hiện phương án tuyển sinh

3.1 Cơ sở vật chất cho thi tuyển sinh:

- Trường bố trí, sắp xếp đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi, chấm thi, công bố kết quả thi, hậu kiểm tuyển sinh đúng quy chế.

- Trường có 2 cơ sở được xây dựng với tổng cộng hơn 100 phòng và các phòng chức năng được bố trí theo đặc thù các ngành, nghề đào tạo của nhà trường. Nhà trường có đủ các phòng thi và các trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyển sinh.

- Trường bố trí phòng làm việc và chỗ ăn, nghỉ (cách li) cho các cán bộ ra đề thi.

3.2 Lực lượng cán bộ thực hiện kỳ thi tuyển sinh

Trường có lực lượng cán bộ gồm 250 giảng viên và cán bộ quản lý tham gia giảng dạy. 100% giảng viên cơ hữu có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 19 giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên và 69 giảng viên trình độ Thạc sĩ, đủ năng lực để tự ra đề thi các môn năng khiếu.

 

III.  Tổ chức thực hiện:

1. Chuẩn bị thi:

a) Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ phổ biến “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Bộ tới các thành viên Hội đồng, những người giúp việc Hội đồng và thí sinh; chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác tuyển sinh của nhà trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy”.

b) Căn cứ “Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tuyển sinh Trường thành lập các ban chuyên môn, chuyên trách giúp việc cho Hội đồng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Trường có trách nhiệm gửi thông báo tuyển sinh đến các địa phương trong khu vực, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang website của trường về các ngành đào tạo, chỉ tiêu, khối thi, môn thi, thời gian thi và các thông tin khác liên quan.

d) Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc biên soạn đề thi, tổ chức thi, chấm thi.

e) Mời cơ quan công an tham gia công tác đảm bảo trật tự và an toàn thi.

2. Ra đề thi:

- Đề thi các khối: A, A1, C, D1:

Sử dụng đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường nhận đề từ đơn vị in sao do Bộ chỉ định;

- Đề thi các khối năng khiếu (khối: N, H, S):

 Trường thành lập Ban đề thi để ra đề thi riêng của trường đối với tất cả các môn thi năng khiếu nghệ thuật. Các cán bộ ra đề thi là những Giảng viên chuyên ngành giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo giữ gìn bí mật đề thi. Trường chịu trách nhiệm về nội dung đề thi, quy trình ra đề thi, bảo mật đề thi theo đúng qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian và địa điểm thi:

 a) Thời gian thi:

 Đợt 1:

 - Các khối A, A1, C, D1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Khối N,H, S (năng khiếu) từ 15 đến 17/7/2014

Ngày 15/7 làm thủ tục tại phòng thi,

Ngày 16, 17 / 7 thi các môn năng khiếu.

Đợt 2:

- Xét tuyển các khối A, A1, C, D1, và thi tuyển môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển điểm môn Ngữ văn của khối H, N, S vào tháng 11/2014 – tháng 12/2014.

            b) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Cơ sở 1: Số 83/1 Đường Phan Huy Ích, P.12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

- Cơ sở 2: Số 53/1 Đường Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM

Điện thoại:   08.8959871                

Số fax: 08.39210577

Website:www.saigonact.edu.vn    Email:bantuyensinh@saigonact.edu.vn

4. Tổ chức thi:

a) Các khối: A, A1, C, D1

Thực hiện thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phương thức thi ba chung của Bộ.

b) Khối: N, H, S Thực hiện theo phương thức tự chủ: Trường chịu trách nhiệm xét tuyển môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu

+ Khu vực thi khối N có phòng thi độc lập: có trang bị đủ các điều kiện cho thí sinh dự thi như: Đàn, giá và các điều kiện khác.

+ Khu vực thi khối H: Phòng thi được bố trí như các môn cơ bản.

+ Khu vực thi khối S: Phòng thi được bố trí phù hợp với đặc thù môn thi.

5. Chấm thi:

a) Chấm thi của các khối: A, A1, C, D1 thực hiện theo qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường ký hợp đồng với trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chấm môn trắc nghiệm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chấm môn tự luận).

b) Quy trình chấm thi các môn năng khiếu:

              + Cán bộ chấm thi chấm độc lập tại các phòng riêng biệt có sự giám sát của Thanh tra tuyển sinh, Công an phòng PA83 -  Công an Tp. HCM.

            + Cán bộ chấm thi chấm riêng, theo mẫu phiếu chấm thi tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường. Sau khi thí sinh kết thúc phần thi, cán bộ chấm thi giao phiếu chấm thi cho ban thư ký niêm phong chuyển cho Trưởng ban thư ký và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp quản lý.

            + Chấm bài thi và biên bản chấm thi theo quy chế Tuyển sinh.

c) Công khai kết quả thi:

Kết quả thi tuyển sinh được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, tới từng thí sinh và công bố công khai trên website của trường sau khi Ban thư ký tổng hợp và thông qua Hội đồng tuyển sinh trường.

6. Thanh tra, giám sát quá trình tổ chức thi, chấm thi:

Hoạt động thanh tra theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với nhà trường, Hội đồng tuyển sinh thành lập bộ phận giám sát thi tuyển sinh phối hợp công an PA83 thực hiện công việc giám sát quá trình tổ chức thi và chấm thi.

Tổ thanh tra do chủ tịch Hội đồng ra quyết định, các ủy viên bao gồm: Cán bộ phòng Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục, và một số ủy viên khác do hội đồng căn cứ vào yêu cầu đối với từng ngành thi quyết định.

7.  Phúc khảo và kiểm tra việc phúc khảo:

- Hội đồng tuyển sinh trường nhận đơn phúc khảo các môn thi sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

- Sau khi nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh kiểm tra kết quả điểm thi của thí sinh, thông báo cho thí sinh và trên website của trường.

8. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:

Triệu tập thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho Ban bảo vệ của nhà trường tham gia công tác an toàn vòng ngoài.

- Phối hợp với Phòng PA 83 công an Tp.HCM tham gia chỉ đạo tổ chức thi, chịu trách nhiệm an toàn thi và giám sát quá trình tuyển sinh, từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành xét tuyển.

- Phối hợp với công an Tp.HCM, công an địa bàn Quận, Ban bảo vệ và đội sinh viên tình nguyện bảo vệ trật tự, an toàn cho các thí sinh đến dự thi trong và ngoài giờ làm việc.

IV.  Cam kết và lộ trình thực hiện đề án:

1. Lộ trình:

Trước mắt, Trường thực hiện thi tuyển sinh năm 2014 theo đề án tuyển sinh của trường kết hợp cả hai phương án. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh năm 2014, trường sẽ đưa ra các điều chỉnh cần thiết đối với tuyển sinh năm 2015 và xây dựng đề án tuyển sinh riêng hoàn chỉnh để  năm 2016 có thể  trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức  tuyển sinh riêng.

2. Cam kết:

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh một cách công bằng, minh bạch;

- Không để xảy ra hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giảng viên của nhà trường tổ chức luyện thi.  

Để thực hiện được các điều này, một mặt trường sẽ tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ giảng viên của trường; lựa chọn cẩn thận các cán bộ ra để thi và đặc biệt là công khai các kết quả thi tuyển và xét tuyển.

Kết quả triển khai thí điểm của 10 trường khối văn hóa - nghệ thuật năm 2013 là cơ sở để trường thực hiện các cam kết nói trên.

PHỤ LỤC ĐỀ ÁN

1. Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn

Việc thi tuyển theo kỳ thi chung hoặc tổ chức thi riêng các môn năng khiếu đều tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2. Kết quả tuyển sinh 5 năm qua(trình độ cao đẳng):

Số lượng tuyển sinh từ năm 2008 đến 2012)

Năm

Khoa

Chi tiêu tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

2008

Khoa Du Lịch

1.150

2000

1.263

2.195

Khoa Kinh tế

450

478

Khoa Ngoại ngữ

250

263

Khoa Nghệ thuật - MTCN

150

191

2009

Khoa Du Lịch

1.050

1900

1.307

2.224

Khoa Kinh tế

450

497

Khoa Ngoại ngữ

250

235

Khoa Nghệ thuật - MTCN

150

185

2010

Khoa Du Lịch

750

1.500

755

1.530

Khoa Kinh tế

400

409

Khoa Ngoại ngữ

200

207

Khoa Nghệ thuật - MTCN

150

159

2011

Khoa Du Lịch

750

1.500

783

1.637

Khoa Kinh tế

400

427

Khoa Ngoại ngữ

200

231

Khoa Nghệ thuật - MTCN

150

196

2012

Khoa Du Lịch

1.600

3.000

1.563

2.945

Khoa Kinh tế

900

893

Khoa Ngoại ngữ

350

286

Khoa Nghệ thuật - MTCN

250

203

 

3.  Các ngành đào tạo của trường:

 

TT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

1

- Thanh nhạc

C210205

N

2

- Diễn viên kịch – điện ảnh

C210234

S

3

- Đạo diễn sân khấu

C210227

S

4

- Quay phim

C210236

S

5

- Đồ họa

C210104

H

6

- Thiết kế thời trang

C210404

H

7

- Thư ký văn phòng

C340407

C; D1

8

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C; D1

9

- Việt Nam học - Hướng dẫn viên du lịch

C220113

C; D1

10

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

A; A1; D1

11

- Quản trị khách sạn

C340107

A; A1; D1

12

- Tiếng Nhật

C220209

D1

13

- Tiếng Hàn Quốc

C220210

D1

14

- Tiếng Trung Quốc

C220204

D1

15

- Tiếng Anh

C220201

D1

16

- Tin học ứng dụng

C480202

A; A1; D1

17

- Tài chính ngân hàng

C340201

A; A1; D1

18

- Kế toán

C340301

A; A1; D1

19

- Quản trị kinh doanh

C340101

A; A1; D1

 

4.  Các nguồn lực để thực hiện đề án.

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hành chính và khoa chuyên môn:

   * Các phòng, ban:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo

- Phòng Hành chính Tổ chức

- Phòng Tài chính Kế toán

- Phòng Quản trị

- Phòng Thanh tra

- Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Công tác Chính trị - HSSV

- Phòng Tuyển sinh

- Phòng Đối ngoại và Nghiên cứu khoa học

- Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

- Trung tâm Học liệu

* Các khoa:

- Khoa Du lịch: có 3 ngành: Quản trị khách sạn, Việt Nam học-hướng dẫn viên du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành;

- Khoa Kinh tế: có 6 ngành: Phát hành xuất bản, Thư ký văn phòng, Tin học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng;

- Khoa Ngoại Ngữ: có 4 ngành: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn;

- Khoa Nghệ thuật - MTCN: có 6 ngành: Thanh nhạc, Diễn viên kịch nói và điện ảnh, Quay phim, Đạo diễn, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang;

4.2. Cơ sở vật chất

- Cơ sở vật chất thuộc sở hữu nhà trường:

+ Cơ sở 1: 9.000 m2

+ Cơ sở 2: 22.500 m2

- Quỹ đất 7,1 ha

- Phòng thực hành cho từng ngành đào tạo: để phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên học sinh, nhà trường đã tiến hành xây dựng các phòng thực hành với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và có chất lượng cho từng khoa

- Ký túc xá 1.000 chỗ cho sinh viên nhà trường

4.3. Nhân sự

Tính đến 31/12/2013, đội ngũ cán bộ nhân viên và giảng viên nhà trường là 352 người, bao gồm: giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy 250 người (chiếm 71%); cán bộ phục vụ chuyên môn, cán bộ phục vụ hành chính: 102 người (chiếm 29%).

            Giảng viên có trình độ đại học và sau đại học: 162 người (chiếm 64.8% tổng số giảng viên), 19 giảng viên từ trình độ Tiến sĩ trở lên (chiếm tỉ lệ 7.6% tổng số giảng viên), 69 thạc sĩ (chiếm tỉ lệ 27.6% tổng số giảng viên).        

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cơ chế và kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học và thi cử…, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án như trên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                 TS. Vũ Khắc Chương