Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 11/1/2017 19:07

Đẩy mạnh xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kỳ các bộ môn

Đẩy mạnh xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kỳ các bộ môn

GD&TĐ - Từ kết quả kiểm tra học kỳ I lớp 9 và 12 năm học 2016 - 2017 theo đề thi chung toàn tỉnh, Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã có những chỉ đạo định hướng cụ thể tới hiệu trưởng các trường trực thuộc, trưởng phòng GD&ĐT các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể: Cán bộ quản lý trường THPT cần đối chiếu, so sánh kết quả kiểm tra từng bộ môn theo đề chung của Sở GD&ĐT qua cùng kỳ 5 năm (tập trung phân tích kết quả 3 năm từ 2014-2015 đến 2016-2017); các phòng GD&ĐT phân tích số liệu thống kê kết quả kiểm tra 8 môn của các trường trực thuộc, so sánh đối chiếu với các phòng GD&ĐT trong toàn tỉnh và với kết quả kiểm tra HKI năm học 2015-2016, rút ra những điểm mạnh, yếu; phân tích và làm rõ nguyên nhân, tăng cường chỉ đạo các tổ bộ môn thực hiện có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề đôi mới đồng bộ phương pháp giảng dạy và kiêm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, chú ý đổi mới phương pháp dạy học phù hợp điều kiện và năng lực thực tế của học sinh theo tính chất vùng miền, nhằm nâng cao chất lượng dạy học một cách bền vững.

Trong các lần kiểm tra định kỳ hoặc thường xuyên ở học kỳ II, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các dạng câu hỏi trong các kỳ thi nhằm tạo tâm thế tốt cho học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh lớp 10 THPT trong năm 2017.

Các nhà trường cần tích cực và quyết liệt hơn trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kỳ ở các bộ môn, có kế hoạch bổ sung các câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp liên môn... và tổ chức kiểm tra theo đề chung của nhà trường.

Tiếp tục tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém, sớm triển khai ôn tập các môn thi tuyển lớp 10 cho học sinh lóp 9, ôn tập 9 môn cho học sinh lớp 12, kể cả những học sinh cũ của nhà trường chưa tốt nghiệp THPT…

Riêng với môn Giáo dục công dân lớp 12 THPT, do đây là lần đầu tiên kiểm tra theo đề chung toàn tỉnh, các trường cần yêu cầu tổ bộ môn tiếp tục nghiên cứu phân tích đề minh họa thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT để có phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh, không để xảy ra tâm lý chủ quan với kết quả kiểm tra HKI của bộ môn đã đạt được.

Các chuyên viên bộ môn, tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các văn bản hướng dẫn chuyên môn, rút kinh nghiệm nhằm hạn chế chênh lệch lớn về yêu cầu độ khó của đề kiểm tra giữa các bộ môn, giữa các lần tổ chức kiểm tra; chỉ đạo giáo viên bộ môn bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn giảm tải và các văn bản hướng dẫn chuyên môn liên quan khác trong quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh…

Lập Phương