Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 19/10/2016 14:07

Dạy học theo phương án tổ chức thi, đề minh họa thi THPT quốc gia 2017

Dạy học theo phương án tổ chức thi, đề minh họa thi THPT quốc gia 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có văn bản gửi hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 12 tổ chức dạy học lớp 12 theo phương án tổ chức thi và cấu trúc đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017.
 

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị, đối với phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, các đơn vị cần tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, nghiên cứu kỹ phương án tổ chức kỳ thi; phổ biến đến phụ huynh học sinh và các đoàn thể có liên quan hiểu rồ về phương án tổ chức kỳ thi.

Xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện đúng, đủ chương trình, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và hoàn thành chương trình các môn học đúng thời gian quy định. Đảm bảo ổn định, duy trì nền nếp, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công băằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Tăng cường, tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá và hướng dẫn học sinh ôn tập để nắm vững kiến thức, kỹ năng của các môn học sẽ thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Đối với đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Tổ chức nghiên cứu, phân tích, bám sát đề thi minh họa do Bộ GD&ĐT ban hành về nội dung, kiến thức, kỹ năng, số lượng câu hỏi, thời gian làm bài của mỗi môn thi.

Giao tổ chuyên môn thảo luận để đề ra các giải pháp dạy học, biên soạn các bài tập trắc nghiệm phù hợp, hướng dẫn học sinh học tập, ôn luyện để đạt kết quả. Đặc biệt chú trọng các môn lần đầu thi trắc nghiệm như: Toán, Lịch sử, Địa lí và Giáo đục công dân (đối với THPT); Toán, Lịch sử, Địa lí (đối với GDTX).

Nhà trường có kế hoạch bổ sung, tăng cường tài liệu tham khảo tại các thư viện trường học, đặc biệt là tài liệu về kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, đề thi trắc nghiệm để giáo viên và học sinh tham khảo.

Cũng theo văn bản này, với mục đích cho học sinh lớp 12 làm quen với phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Sở sẽ tổ chức ra đề kiểm tra học kì I, II năm học 2016-2017 đối với 9 môn học gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Giáo dục công dân (đối với THPT) và 7 môn: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học (đối với GDTX).

Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Lập Phương