Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 3/8/2013 17:52

Đào tạo, sử dụng SV hệ cử tuyển, xét tuyển

Đào tạo, sử dụng SV hệ cử tuyển, xét tuyển

(GD&TĐ) - Vừa qua, nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm cũng như đặt ra những câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục. Với tinh thần cầu thị, không né tránh, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp và thẳng thắn giải đáp. Báo Giáo dục & Thời đại và Giáo dục và Thời đại điện tử (gdtd.vn) trân trọng đăng tải một số câu trả lời của Bộ trưởng với cử tri.  
 
(GD&TĐ) - Vừa qua, nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm cũng như đặt ra những câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục. Với tinh thần cầu thị, không né tránh, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp và thẳng thắn giải đáp. Báo Giáo dục & Thời đạiGiáo dục và Thời đại điện tử (gdtd.vn) trân trọng đăng tải một số câu trả lời của Bộ trưởng với cử tri.
 
111
Bộ GD&ĐT đã thực hiện xét tuyển thẳng học sinh thuộc 62 huyện nghèo vào học ĐH, CĐ từ năm 2012.
Cử tri hỏi: 
 
Về chế độ cử tuyển, chế độ xét tuyển vào đại học tại các huyện 30a, hiện nay chất lượng đầu vào quá thấp, đào tạo chưa gắn với sử dụng, tình trạng đào tạo ra không bố trí được việc làm (hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng gần 700 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ra trường tỉnh chưa bố trí được việc làm).
 
Bộ có giải pháp gì để nâng cao chất lượng sinh viên hệ cử tuyển, sinh viên huyện 30a, đồng thời có cơ chế chính sách riêng cho các tỉnh Tây Nguyên để tạo việc làm cho các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ra trường có việc làm ổn định?
 
Bộ trưởng trả lời:
 
Về việc nâng cao chất lượng sinh viên hệ cử tuyển, xét tuyển và tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.
 
a) Việc nâng cao chất lượng sinh viên hệ cử tuyển, xét tuyển
 
Thực hiện chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương vùng kinh tế-xã hội khó khăn, Bộ GD&ĐT đã thực hiện chính sách cử tuyển đối với học sinh người dân tộc từ năm 1990 và thực hiện xét tuyển thẳng học sinh thuộc 62 huyện nghèo (theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ) vào học đại học, cao đẳng từ năm 2012.
  
Để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên hệ cử tuyển, xét tuyển, Bộ GD&ĐT giao các nhà trường tổ chức cho sinh viên các hệ này học từ 1 đến 2 năm dự bị trước khi vào học chương trình đại học, cao đẳng chính khóa để bổ sung kiến thức phổ thông đối với các môn thuộc khối tuyển sinh của chuyên ngành đào tạo và một số môn phụ trợ (ví dụ: với học sinh tuyển sinh khối A thì các môn phụ trợ là Văn - Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học;…).
 
Trong quá trình đào tạo, Bộ GD&ĐT luôn yêu cầu các nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em sinh viên hệ cử tuyển, xét tuyển chủ động hòa đồng trong học tập và sinh hoạt; chú ý bồi dưỡng ý chí khắc phục khó khăn; giúp đỡ các em về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học để giúp các em có kiến thức, kỹ năng vững vàng sau khi ra trường.   
   
b) Về việc bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường.
 
Theo quy định của Nghị định 134 của Chính phủ về chính sách cử tuyển, UBND các tỉnh căn cứ nhu cầu cán bộ của mình để xác định số lượng và ngành nghề cử học sinh đi học và bố trí việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp. 
 
Hiện nay, việc bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau tốt nghiệp gặp khó khăn do một số nguyên nhân sau:
 
- Một số địa phương chưa xây dựng được quy hoạch, kế hoạch tổng thể về đào tạo và sử dụng cán bộ, dẫn đến việc xác định nhu cầu về số lượng và ngành nghề đào tạo theo hình thức cử tuyển chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;
 
- Ở một số địa phương chưa có cơ quan/cán bộ chuyên trách việc phối hợp với các cơ sở đào tạo để theo dõi, quản lý quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên hệ cử tuyển và chuẩn bị trước kế hoạch sử dụng ngay sau khi các em tốt nghiệp.
 
- Trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, việc bố trí việc làm cho sinh viên vừa tốt nghiệp càng trở nên khó khăn hơn.
 
Để góp phần khắc phục tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau:
 
- Chỉ đạo các Sở GD&ĐT tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lập và thực hiện kế hoạch cử tuyển hàng năm nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu ngành nghề và nâng cao chất lượng cử tuyển; gắn cử tuyển với địa chỉ sử dụng; ưu tiên cử tuyển học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú vào các trường đại học, cao đẳng; có chính sách ưu tiên trong việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với các sinh viên hệ cử tuyển. 
 
- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, ngành nghề đào tạo cho phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương và nhu cầu xã hội.
 
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để chỉ đạo các địa phương xét duyệt, cân đối chỉ tiêu cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của địa phương và nâng cao chất lượng.
 
Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tích cực phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 134 của Chính phủ về chính sách cử tuyển, để từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn chính sách này.
 
PV ghi