Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/5/2017 15:00

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kỳ thi vào 10, thi THPT quốc gia

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kỳ thi vào 10, thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm kỳ thi tuyển sinh 10 (từ 1 - 3/6/2017), kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (từ 22 - 25/6/2017) trên địa bàn.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm chuẩn bị đội ngũ, nhân viên y tế phụ trách các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp theo quy định để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị chăm sóc y tế;

Có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Chỉ đạo nhân viên y tế trường học thực hiện các buổi truyền thông, xây dựng tài liệu tuyên truyền, hình thức chăm sóc giáo dục sức khỏe, bảo vệ sức khỏe đến các học sinh tham gia các kỳ thi sắp tới tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động ngoại khóa.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về việc quản lý tốt giấc sinh hoạt, chăm sóc, giữ gìn sức khỏe của học sinh tham gia các kỳ thi sắp tới tại buổi sinh hoạt lớp, họp cuối năm học.

Vì tính chất quan trọng liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh tham gia các kỳ thi cuối cấp; đảm bảo công tác về an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên.

Lập Phương