Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:46

Đắk Lắk: Ngày bắt đầu học kỳ I sớm nhất là 21/8

Niềm vui ngày tựu trường. Ảnh minh họa/internetNiềm vui ngày tựu trường. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, ngày tựu trường đối với bậc mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên là 21/8; THCS, THPT và phổ thông nhiều cấp học là 14/8.

Thời gian học kỳ I như sau: Đối với bậc mầm non sẽ bắt đầu từ ngày 4/9 và kết thúc trước ngày 6/1/2018. Đối với tiểu học bắt đầu từ 28/8 và kết thúc trước ngày 6/1/2018. Bậc THCS và THPT: Bắt đầu từ ngày 21/8 và kết thúc trước ngày 30/12/2017. Đối với Giáo dục thường xuyên: Bắt đầu từ 28/8 và kết thúc trước ngày 30/12/2017.

Thời gian học II được tính như sau: Đối với mầm non, tiểu học: Bắt đầu từ ngày 8/1/2018, kết thúc trước ngày 25/5/2018. Bậc THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu từ ngày 2/1/2018 và kết thúc trước ngày 25/5/2018, riêng đối với Giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc trước ngày 15/5/2018.

Ngày kết thúc năm học của tất cả các bậc học sẽ trước ngày 31/5/2018.

Minh Phong