Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 15/5/2013 16:55

Công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút

Công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút

(GD&TĐ) - Tính từ ngày Nghị định  19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 61/2006/NĐ-CP có hiệu lực cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút

* Hỏi: Hiện nay, có nhiều giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa thắc mắc rằng :"Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định..." nói trong nghị định 19/2013/ND-CP được hiểu là những đối tượng nào? có phải chỉ những giáo viên, cán bộ được cấp trên điều động từ vùng không thuộc diện "khó khăn" đến "vùng khó khăn" hay không? Hay là bất cứ cán bộ, giáo viên xin việc đến "vùng khó khăn" (trên thực tế chủ yếu giáo viên tự xin việc) đều tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút? Trường hợp của tôi là giáo viên công tác tại một vùng khó khăn, từ khi ra trường đã xin việc về đây. Tính đến nay đã hết hưởng phụ cấp thu hút (2007 - 2013). Vậy tôi có thuộc diện được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 19/2013/NĐ-CP không? - Nguyễn Văn Hùng giáo viên Trường THPT Tương Dương 2 (huannv.c3td2@nghean.edu.vn).

Học sinh tại điểm trường Khe Bốc (Bảo Yên, Lào Cai)
Học sinh tại điểm trường Khe Bốc, Trường Tiểu học số 2 Điện Quan (Bảo Yên, Lào Cai)

* Trả lời: Theo thư bạn viết, mặc dù bạn đã hưởng hết phụ cấp thu hút nhưng nếu như tính từ ngày Nghị định  19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 61/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, căn cứ vào Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu như cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP).

* Hỏi: Tôi là giáo viên bộ môn Mĩ Thuật công tác tại một trường tiểu học miền núi, nhưng theo điều kiện kinh tế thì chỉ có một xóm  trong địa bàn của trường đóng là có phụ cấp thu hút và tôi dạy ở khu xóm đó 1 tuần 6 tiết dạy. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút không? – Nguyễn Tuấn  (tuankham1982@gmail.com).

* Trả lời: Theo thư bạn viết và căn cứ theo Điểm C, Khoản 2, Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Điều 2 Nghị định này, trường hợp của bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo các chính sách hiện hành.

GD&TĐ Online