Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 7/1/2014 21:00

Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường thực hiện công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên website của trường.
Để thực hiện công việc này, các trường đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục nhưng chưa có website được đề nghị phải nhanh chóng thành lập website. Nội dung thiết kế trên website hoàn thành trước 24/2/2014.

Những trường đăng ký đánh giá ngoài phải có website trước khi đăng ký đánh giá ngoài.

Sở GD&ĐT cũng thực hiện công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên website của Sở. Theo công bố mới nhất, trên địa bàn thành phố đã có 7 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 26 trường THCS và 16 trường THPT đã đuợc đánh giá ngoài.

Lập Phương