Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 9/8/2017 15:27

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị năm học mới

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị năm học mới

GD&TĐ - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 ở các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất - thông tin từ TS Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre đến báo Giáo dục và Thời đại.

Trên 30 tỷ đồng sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị

TS Nguyễn Văn Huấn cho biết, để chuẩn bị năm học mới, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Thông tri số về nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 ở các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Sở GD&ĐT Bến Tre đã giải quyết 75 hồ sơ thuyên chuyển giáo viên, điều động 8 trường hợp; đang sắp xếp, điều chỉnh phân bổ biên chế cho Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc để tuyển dụng, bổ sung theo qui định.

Hiện tại, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đang tiếp tục rà soát thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo quy định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng đang triển khai tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ CBQL, giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; hoàn thành các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho CBQL, giáo viên toàn ngành; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên tiếng Anh dạy theo chương trình mới,...

Về cơ sở vật chất, ông Nguyễn Văn Huấn cho biết, Sở GD&ĐT đang tiến hành các thủ tục thực hiện sửa chữa trường, lớp học của 6 trường THPT, tổng dự toán ước trên 3,5 tỷ đồng; chuẩn bị mua sắm thiết bị mầm non vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 kinh phí 4,4 tỷ đồng; mua sắm máy tính cho các trường phổ thông kinh phí 21 tỷ đồng; mua sắm máy photocpopy cho các trường kinh phí 4,2 tỷ đồng.

"Thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020, từ năm 2017 ngân sách cấp huyện chi cho các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT;

Hiện tại, Sở GD&ĐT đang tổng hợp các số liệu về đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí mua sắm, sửa chữa,...từ các trường thuộc Phòng GD&ĐT" - ông Nguyễn Văn Huấn cho biết thêm.

Những điểm nhấn cần lưu ý trong năm học mới

Tại hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, một số tồn tại đã được ngành Giáo dục Bến Tre chỉ ra. Khắc phục những hạn chế này, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm… đúng theo quy định, đúng vị trí việc làm;

Từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học; tập trung phát triển về chất và lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục để tạo nguồn cán bộ quản lý giáo dục phong phú, có chất lượng tốt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ; tổ chức tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường, lớp theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được duyệt. Tranh thủ các nguồn ngoài ngân sách để đầu tư nâng, cấp cơ sở vật chất. Hoàn thiện và triển khai thực Kế hoạch xã hội hóa giáo dục mầm non sau khi UBND tỉnh phê duyệt.

"Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp có hiệu quả, tránh lãng phí. Quản lý và khai thác có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có. Tích cực làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy" - ông Nguyễn Văn Huấn cho hay.

Hiếu Nguyễn