Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 31/3/2014 18:07

Chuyển Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội thành Học viện

Trường ĐH Nông nghiệp Hà NộiTrường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 441/QĐ-TTG về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Học viện sẽ có Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Học viện sẽ hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao chuyển nguyên trạng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Mục đích, để quản lý, tổ chức xây dựng thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nhân lực với nhiệm vụ triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2014.

Lập Phương

Bùi Thành Đức k58khctB (02/04/2014 05:57:38 AM)

Một niềm vui không hề nhỏ của những sinh viên HUA như mình.

Hoàng Đình (02/04/2014 05:56:55 AM)

Vui đấy, nhưng cần phải lấy điểm vào trường làm sao cho xứng với cái tên học viện...