Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 2/12/2016 15:14

Chuyển nhiệm vụ tuyển sinh ĐH, CĐ sang Vụ giáo dục Đại học

Chuyển nhiệm vụ tuyển sinh ĐH, CĐ sang Vụ giáo dục Đại học

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định số 5686/QĐ-BGDĐT, ngày 29/11/2016, chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học.

Cụ thể: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng về công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là tuyển sinh):

Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh; xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh;

Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển đại học, cao đẳng.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học để tiếp tục thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT