Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 17/1/2014 19:00

Chương trình bồi dưỡng GV dạy tiếng Ba-na, Ê đê và Chăm

Chương trình bồi dưỡng GV dạy tiếng Ba-na, Ê đê và Chăm

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo các Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và tiếng Chăm.
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu mỗi chương trình gồm 165 tiết với mục tiêu chung sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên có được kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về dạy tiếng Ba-na, Ê-đê, tiếng Chăm cho học sinh dân tộc Ba-na học tiếng Ba-na, dân tôc Ê-đê học tiếng Ê-đê và dân tộc Chăm học tiếng Chăm ở các cơ sở giáo dục phổ thông và người học học 3 thứ tiếng trên trong các trung tâm GDTX để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học.

Đối tượng là giáo viên dạy môn tiếng Ba-na, Ê-đê, Chăm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và TTGDTX.

Các đối tượng có nguyện vọng giảng dạy 3 môn tiếng nói trên nhưng chưa qua các lớp đào tạo hoặc bồi dưỡng về dạy tiếng Ba-na cũng được xem xét cho phép tham dự các lớp bồi dưỡng theo chương trình này.

Lập Phương