Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 30/1/2014 17:00

Chú trọng đào tạo nhân lực ngành chế biến nông sản thực phẩm

Chú trọng đào tạo nhân lực ngành chế biến nông sản thực phẩm

GD&TĐ - Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhấn mạnh công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chế biến nông sản thực phẩm nói chung và ngành kỹ nghệ thực phẩm nói riên.
Cũng theo quy hoạch này, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở xác định nhu cầu về lao động ở mọi trình độ gắn liền với định hướng phát triển và nhu cầu về lao động từng giai đoạn.

Các doanh nghiệp dành tỷ lệ chi phí thỏa đáng cho đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật để tiếp cận và sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị, công nghệ sản xuất mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Tăng cường đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất kinh doanh cũng như kiến thức về quản lý an toàn thực phẩm cho các đối tượng là cơ quan quản lý.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng ngành kỹ nghệ thực phẩm phát triển, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, giảm nhập khẩu và tăng giá trị thêm của ngành.

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài giải pháp nhân lực, quy hoạch còn đề cập đến các giải pháp: thị trường, doanh nghiệp ngành kỹ nghệ thực phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hải Bình