Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 15/1/2014 21:40

Chú trọng đào tạo dược sĩ lâm sàng

Thực hành điều chế thuốc tại Trường ĐH Nguyễn Tất ThànhThực hành điều chế thuốc tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

GD&TĐ - Thủ tướng vừa phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Một trong những giải pháp được đề ra tại chiến lược này là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực dược đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Dược. Chú trọng đào tạo dược sĩ lâm sàng.

Đồng thời, thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ dược công tác ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Nghị định cũng đặt ra mục tiêu đạt tỷ lệ 2,5 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ lâm sàng chiếm 30%.

Lập Phương