Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 1/3/2010 11:44

Chỉ thị của Thủ tướng CP về Đổi mới quản lý giáo dục đại học

Chỉ thị của Thủ tướng CP về Đổi mới quản lý giáo dục đại học

(GD&TĐ) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, trong đó nhấn mạnh, cần xem việc đổi mới quản lý GDĐH là khâu đột phá để tạo sự đổi mới toàn diện của GDĐH.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm học khối giáo dục đại học
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm học 2008-2009 khối giáo dục đại học

Với  Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 12 yêu cầu. Trong đó có việc tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn tiếp theo, cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển hệ thống GDĐH đến năm 2020; tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển GDĐH có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của xã hội; nâng cao việc đánh giá và kiểm định chất lượng GDĐH theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường ĐH, CĐ. Nhất thiết phải xây dựng tiêu chuẩn và hình thành một số cơ quan kiểm định chất lượng GDĐH độc lập.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai việc phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở GDĐH, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong của các trường. Tăng cường bộ máy giúp việc cho UBND cấp tỉnh nơi có cơ sở của trường để bộ máy này thực hiện việc giám sát các trường trên địa bàn mình quản lý. Nâng cao năng lực quản lý của các Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường ĐH, CĐ thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010-2015.

Thủ tướng chỉ thị, ngành giáo dục cũng phải có định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 đến 2015. Kiểm tra chặt chẽ các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn liền với các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng cho sinh viên và việc cấp bù học phí được miễn giảm cho các trường.

Bên cạnh đó, cần tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết của các cơ sở giáo dục trong đề án thành lập trường về cơ sở, vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình học... nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo. Đặc biệt, Thủ tướng nghiêm khắc yêu cầu xử lý triệt để các trường sau 3 năm thành lập không đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện của một trường ĐH, CĐ như cam kết.

Chỉ thị ghi rõ, các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh thành phối hợp thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.
Được biết, Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 sẽ được Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 6/3 tới.

Hiếu Nguyễn

 

TIN LIÊN QUAN