Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 13/12/2013 17:19

Chi chế độ trang phục cho GV thể dục không quá 2 triệu/người/năm

Chi chế độ trang phục cho GV thể dục không quá 2 triệu/người/năm

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn mức chi chế độ trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao năm học 2013 - 2014.

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn mức chi chế độ trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao năm học 2013 - 2014.

Theo đó, với giáo viên, giảng viên dạy chuyên trách không vượt quá 2 triệu đồng/người/năm.

Giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm không vượt quá 1 triệu đồng/người/năm.

Nguồn kinh phí thực hiện từ dự toán kinh phí chi thường xuyên trong năm của đơn vị.

Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đảm bảo tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí chi chế độ trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao của đơn vị theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản số 1384/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao;

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN