Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/11/2012 15:11

Chế độ thôi việc, hưu trí của viên chức?

Chế độ thôi việc, hưu trí của viên chức?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS, sinh năm 1960, trên 20 năm đóng BHXH, vừa qua nhận thấy sức khỏe của tôi không được tốt, tôi làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin nghỉ việc để hưởng chế độ một lần. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp theo như Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 không ?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS, sinh năm 1960, trên 20 năm đóng BHXH, vừa qua nhận thấy sức khỏe của tôi không được tốt, tôi làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin nghỉ việc để hưởng chế độ một lần. Sau đó tôi nhận được quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH của UBND huyện, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức thì công chức thôi việc được hưởng trợ cấp cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp theo như Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 không ? - Mai Thanh Bình (thanhbinh.kt29@gmail.com).

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

* Trả lời: Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010  của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức như sau: Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Theo thư bạn viết, bạn là giáo viên THCS do đó bạn là viên chức, không phải là công chức do đó trường hợp của bạn không được hưởng trợ cấp theo như điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010.

Tuy nhiên bạn sẽ được hưởng chế độ thôi việc, hưu chí theo chế độ hiện hành được quy định tại điều 45, điều 46 Mục 7, Luật viên chức. Cụ thể:

Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Điều 46. Chế độ hưu trí

1. Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Trước 06 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.

GD&TĐ Online