Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/2/2013 20:32

Chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc

Chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc

(GD&TĐ) - Hỏi:  Tôi là giáo viên THPT của tỉnh Cà Mau, hệ số lương 2,34. Theo quy định của Nhà nước tháng 1 năm 2012 tôi được nâng lương lên bậc hai, hệ số 2,67. Tuy nhiên đúng tháng này tôi lại nghỉ chế độ thai sản. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc:  trường hợp của tôi có được Bảo hiểm xã hội trả chế độ thai sản theo hệ số lương mới 2,67 hay không? – Nguyễn Trần Cẩm Vy – Tỉnh Cà Mau (ngcamvy@gmail.com)

(GD&TĐ) - Hỏi:  Tôi là giáo viên THPT của tỉnh Cà Mau, hệ số lương 2,34. Theo quy định của Nhà nước tháng 1 năm 2012 tôi được nâng lương lên bậc hai, hệ số 2,67. Tuy nhiên đúng tháng này tôi lại nghỉ chế độ thai sản. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc:  trường hợp của tôi có được Bảo hiểm xã hội trả chế độ thai sản theo hệ số lương mới 2,67 hay không? – Nguyễn Trần Cẩm Vy – Tỉnh Cà Mau (ngcamvy@gmail.com).

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật BHXH và Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được hướng dẫn tại điểm 4, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp của bạn đã đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, với mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc là mức lương hệ số 2,34. Theo đó, trong thời gian nghỉ sinh con từ tháng 1/2012 đến hết tháng 4/2012, bạn sẽ được cơ quan BHXH chi trả chế độ nghỉ sinh con bằng 4 tháng lương với mức lương hệ số 2,34.

Trong thời gian nghỉ sinh con, tháng 1/2012, bạn được nhận được quyết định nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,67. Nhưng từ tháng 1/2012 đến hết tháng 4/2012, bạn được hưởng chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả và nghỉ không đến cơ quan làm việc, do đó cơ quan không trả lương cho bạn thời gian này.

Thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này bạn và cơ quan không phải đóng BHXH.

Sau thời gian nghỉ sinh con, khi trở lại làm việc bạn sẽ được cơ quan trả lương bậc 2, hệ số 2,67. Thời điểm bạn có quyết định nâng bậc 2 (tháng 1/2012) được dùng làm căn cứ tính thời gian xét nâng bậc lần sau cho bạn.

GD&TĐ Online