Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 30/5/2013 16:35

Chế độ khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản?

Chế độ khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học của huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa được nghỉ chế độ thai sản. Theo quy định mới tôi được hưởng chế độ là 6 tháng. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Nếu tôi chỉ nghỉ 4 tháng và có nguyện vọng đi làm trước 2 tháng thì tôi được hưởng những chế độ gì về tiền công và tiền lương?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học của huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa được nghỉ chế độ thai sản. Theo quy định mới tôi được hưởng chế độ là 6 tháng. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Nếu tôi chỉ nghỉ 4 tháng và có nguyện vọng đi làm trước 2 tháng thì tôi được hưởng những chế độ gì về tiền công và tiền lương? – Trần Lan Phương – Phú Xuyên, Hà Nội (trplanphuong@gmail.com).

Ảnh minh họa/Đức Trí
Ảnh minh họa/Đức Trí

* Trả lời: Theo quy định mới của Bộ Luật Lao động thì lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tại điểm b khoản 2 Điều 240 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực (trước ngày 1/5/2013), mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động quy định trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo thư bạn viết và căn cứ quy định nêu trên, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì được hưởng tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả và vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

GD&TĐ Online