Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 27/6/2013 19:19

Chấn chỉnh sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học

Chấn chỉnh sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học

(GD&TĐ) – Năm học 2012 - 2013 một số trường tiểu học sử dụng các sách giáo khoa hoặc tài liệu thay SGK trong việc dạy Tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ GD&ĐT thẩm định và cho phép sử dụng. Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT nhằm chấn chỉnh thực trạng trên.

(GD&TĐ) – Năm học 2012 - 2013 một số trường tiểu học sử dụng các sách giáo khoa hoặc tài liệu thay SGK trong việc dạy Tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ GD&ĐT thẩm định và cho phép sử dụng. Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT nhằm chấn chỉnh thực trạng trên.

Công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT tổ chức rà soát tình hình sử dụng SGK và các tài liệu thay SGK trong dạy học Tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố để chấn chỉnh các sai phạm, hướng dẫn các trường thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Từ năm học 2013 - 2014 không đưa thêm các tài liệu mới để thay SGK Tiếng Anh vào giảng dạy trong nhà trường khi chưa được sự thẩm định và cho phép của Bộ GD&ĐT. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh trước khi triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop và BME-KIDs, Sở GD&ĐT Hải Dương tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop, báo cáo về Bộ trước ngày 15/7/2013 ( nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các tài liệu đó trong các năm học sau).

SGK và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD&ĐT ban hành hoặc thẩm định và cho phép sử dụng gồm:

Sách Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5, Tổng chủ biên Hoàng Văn Vân, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng trên các địa bàn theo kế hoạch triển khai của Bộ.

Let’s Learn English 1, 2, 3, Chủ biên Nguyễn Quốc Tuấn, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2010 - 2011.

UK English Programme của Learning Box (trình độ Starters, Movers…) do VP Box, cơ quan đại diện Phonics Learning Box UK triển khai, áp dụng tại các địa bàn có điều kiện và trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh từ năm học 2008 - 2009.

Các tài liệu thay SGK Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD&ĐT cho phép các Sở GD&ĐT chỉ đạo  sử dụng dạy thí điểm hoặc tự chọn gồm:

Let’s Go, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2003 - 2004.

Family and Friend, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn đã triển khai từ năm học 2010 - 2011 với tự nguyện của cha mẹ học sinh tại một số trường tiểu học của TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Thừa Thiên – Huế.

Dyned do Công ty trách nhiệm hữu hạn E&D Việt Nam triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ trước năm học 2010 - 2011.

Next Stop của MacMillian do Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Victoria triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội, Hải Dương từ năm học 2010 - 2011.

BME-KIDs do Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm hỗ trợ cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học tiếng Anh tự chọn ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội từ năm học 2010-2011.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã nhận được báo cáo kết quả thí điểm và thẩm định chất lượng các tài liệu Family and Friend , I learn và Dyned của  sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, báo cáo thẩm định chất lượng tài liệu Family and Friend của  các Sở GD&ĐTo Lâm Đồng, Vĩnh Long.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học, sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 để thực hiện tại các trường có đủ  điều kiện. Trước đó, Bộ đã ban hành chương trình Tiếng Anh tự chọn theo Quyết định số 50/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2003.

Việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD&ĐT hướng dẫn tại các Công văn số 549/BGDĐT-GDTH ngày 09/02/2011, Công văn số 5643/BGDĐT-GDTH ngày 24/8/2011, Công văn số 1237/ BGDĐT- GDTH ngày 06/3/2012 và Công văn số 2372/ BGDĐT- GDTrH ngày 11/4/2013.


Lập Phương