Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 1/12/2016 07:32

Chấm dứt phân công cán bộ quản lý giảng dạy không đúng bộ môn

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Chấm dứt ngay việc phân công cán bộ quản lý giảng dạy không đúng bộ môn được đào tạo. Đây là một nội dung trong thông báo số 2185/TB-SGDDT về kết luận của Giám đổc Sở GD&ĐT Gia Lai tại hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017.

Cũng trong thông báo này, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị quản lý tốt hoạt động dạy thêm, học thêm. Nghiêm cấm giáo viên dùng mọi hình thức ép buộc học sinh học thêm. Giới thiệu những trang web dạy học trực tuyến, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh nghiên cứu và học tập.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, đặc biệt là công tác kiêm tra tài chính, tài sản, việc công khai minh bạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thủ tục việc chi đúng theo dự toán được phê duyệt và chấm dứt việc sử dụng kinh phí năm sau chi cho hoạt động năm trước.

Đối với những trường thiếu kinh phí hoạt động do yếu tố khách quan, yêu cầu phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn, đề xuât hướng giải quyết, tháo gỡ hết sức cụ thể.

Với phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Giám đốc Sở yêu cầu tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề xuất lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật giải quyết chế độ chính sách địa phương theo quy định của Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo về thực hiện chuyên môn để từng bước nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục…

Lập Phương