Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 27/3/2010 11:22

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ 2010 môn Tiếng Anh, Sinh học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ 2010 môn Tiếng Anh, Sinh học

(GD&TĐ)-Theo cấu trúc đề thi môn tiếng Anh Bộ GD&ĐT công bố, đề thi tốt nghiệp THPT sẽ gồm 50 câu; thi ĐH, CĐ sẽ gồm 80 câu.

>>Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ môn Văn 2010

>>Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi ĐH, CĐ 2010 môn Toán

Cùng học tiếng Anh. Ảnh: internet
Cùng học tiếng Anh. Ảnh: internet

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực

Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Loại tiểu mục

Tỉ trọng/ số lượng câu

Ngữ âm

- Trọng âm

- Nguyên âm và phụ âm

MCQ đơn lẻ

5

 

Ngữ pháp – Từ vựng

- Danh từ / đại từ / động từ (thời và hợp thời) / tính từ / từ nối/ v.v…

±9

 

- Cấu trúc câu

±6

  • Phương thức cấu tạo từ
  • Chọn từ/ cụm từ/ cụm từ cố định,v.v…

±7

Chức năng giao tiếp

- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, … (khuyến khích yếu tố văn hóa)

 

3

Kĩ năng đọc

- Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ/ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text; độ dài: ±150 từ.

MCQ (text-based)

5

  • Đọc hiểu:

+ số lượng bài text: 1

+ Độ dài: ±200 từ

Chú ý: ngoài những câu hỏi kiểm tra đọc hiểu, chú trọng từ vựng (cận/nghịch nghĩa trên cơ sở văn cảnh), yếu tố văn hóa được khuyến khích…

5

 

 

 

Kĩ năng viết

- Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết).

MCQ đơn lẻ

5

  • Viết chuyển hóa/ kết hợp câu (subordination/ coordination,… ở cấp độ phrase đến clause), hoặc
  • Chọn câu/ cấu trúc cận nghĩa

MCQ đơn lẻ

5

 

Tổng số

 

50 câu

Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Lĩnh vực

Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Loại tiểu mục

Số câu

Ngữ âm

- Trọng âm từ (chính/phụ)

- Nguyên âm và phụ âm

MCQ đơn lẻ

5

 

Ngữ pháp – Từ vựng

- Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v…

±7

- Cấu trúc câu

±5

- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage)

±6

- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb)

±4

- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa

±3

Chức năng giao tiếp

- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, … (khuyến khích yếu tố văn hóa)

5

Kĩ năng đọc

- Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text độ dài ±200 từ.

MCQ (text-based)

10

- Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von; hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa…) một bài text, độ dài ±400 từ, chủ đề: phổ thông.

MCQ (text-based)

10

- Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text độ dài: ± 400 từ chủ đề: phổ thông.

10

Kĩ năng viết

1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết).

MCQ đơn lẻ

5

2. Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề có kiểm tra viết bao gồm:

- Loại câu.

- Câu cận nghĩa.

- Chấm câu.

- Tính cân đối.

- Hợp mệnh đề chính - phụ

-Tính nhất quán (mood, voice, speaker, position…)

- Tương phản.

- Hòa hợp chủ - vị

- Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ…)

- ….

Với phần này, người soạn đề có thể chọn vấn đề cụ thể trong những vấn đề trên cho bài thi.

10

 

Tổng số

 

80

Ghi chú: - Lời chỉ dẫn (instruction) viết bằng tiếng Anh; Ký hiệu "/" có nghĩa là hoặc.

2. Cấu trúc đề thi môn Sinh Học

 

a. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT: (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Tổng số

21

3

3

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32

(80%)

8

(20%)

8

(20%)

b. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

 
 

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

 

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9

 

Di truyền học quần thể

2

 

Ứng dụng di truyền học

2

 

Di truyền học người

2

 

Tổng số

24

 

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

 

Cơ chế tiến hoá

6

 

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1

 

Tổng số

8

 

Sinh thái học

Cá thể và quần thể sinh vật

4

 

Quần xã sinh vật

2

 

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2

 

Tổng số

8

 

Tổng số câu cả ba phần

40

 

c. Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ: (Số lượng 50 câu, thời gian 90 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9

2

2

Di truyền học quần thể

3

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Di truyền học người

1

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

2

0

Cơ chế tiến hoá

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

0

0

Sinh thái học quần thể

2

1

0

Quần xã sinh vật

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số câu cả ba phần

40

(80%)

10

(20%)

10

(20

Cấu trúc đề thi các môn tiếp theo sẽ tiếp tục được báo GD&TĐ điện tử cập nhật.


Hiếu Nguyễn