Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 8/8/2013 13:05

Bước đầu hoàn thiện hệ thống tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PB GDPL

Bước đầu hoàn thiện hệ thống tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PB GDPL

(GD&TĐ) - Để công tác PB GDPL trong nhà trường đạt hiệu quả cao và đi vào thiết thực, ngay giai đoạn đầu triển khai, Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 do Bộ GD&ĐT chủ trì đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để tổ chức biên soạn, cấp phát các tài liệu phù hợp với đặc thù riêng của từng nhóm đối tượng 

(GD&TĐ) - Để công tác PB GDPL trong nhà trường đạt hiệu quả cao và đi vào thiết thực, ngay giai đoạn đầu triển khai, Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 do Bộ GD&ĐT chủ trì đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để tổ chức biên soạn, cấp phát các tài liệu phù hợp với đặc thù riêng của từng nhóm đối tượng như: Sổ tay nghiệp vụ công tác PB GDPL; các đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các tập hệ thống hoá pháp luật theo chủ đề; các cuốn cẩm nang pháp luật cho cán bộ, công chức; các câu chuyện tình huống cho giáo viên GDCD; tài liệu hỗ trợ việc dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình GD thường xuyên; tài liệu tham khảo môn Pháp luật trình độ trung cấp chuyên nghiệp; các tờ rơi, tờ gấp về phòng chống ma tuý, an toàn giao thông... 

Việc xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ công tác PB GDPL đã được Bộ GD&ĐT chú trọng triển khai ngay từ những ngày đầu thực hiện Đề án

Cùng với đó, hệ thống văn bản pháp luật về GD đã được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành thành viên. Bản tin pháp luật đã được biên soạn định kỳ hàng tháng gửi đến lãnh đạo các đơn vị. Tháng 3/2011, Bộ GD&ĐT đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác PB GDPL trong ngành GD” với nhiều kiến nghị quan trọng làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Đề án 1928. 

Ở địa phương, các sở GD&ĐT đã phối hợp với sở tư pháp cấp phát miễn phí các đề cương tìm hiểu pháp luật; trang bị tủ sách pháp luật trong nhà trường. Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại các cơ sở đã được các nhà trường quan tâm đầu tư, cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các sở thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực GD để phổ biến tới các đối tượng người dạy, người học trong nhà trường. 

Như Nguyễn