Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 26/11/2012 12:49

Bồi dưỡng 1% mức lương tối thiểu/1 tiết giảng thực hành cho GV thể dục

Bồi dưỡng 1% mức lương tối thiểu/1 tiết giảng thực hành cho GV thể dục

(GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

(GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục khối trường quân đội, công an.

Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao mỗi năm được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay, 2 đôi giày/năm, 4 đôi tất thể thao, 4 áo thể thao ngắn tay.

Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục) mỗi năm được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay, 1 đôi giày thể thao, 2 đôi tất thể thao và 2 áo thể thao ngắn tay.

Bộ GD&ĐT quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hàng tháng; chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2013.

Lập Phương