Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/1/2014 16:46

Bộ GD&ĐT xử lý các ngành đặc thù chưa đủ điều kiện

Bộ GD&ĐT xử lý các ngành đặc thù chưa đủ điều kiện

GD&TĐ - Hôm nay (25/1), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký công văn số 453 thông báo xử lý các ngành đặc thù theo kết quả rà soát, thống kê các trường ĐH.

Nội dung công văn cho biết:

Trên cơ sở kết quả khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo trình độ đại học theo công văn số 2061/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo dừng tuyển sinh đối với các ngành trình độ đại học không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 (Thông tư 08).

Một số ngành chưa đáp ứng điều kiện đã nêu nhưng thuộc diện đặc biệt sẽ được xử lý riêng là:

Các ngành thuộc các cơ sở đào tạo ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (danh sách trong phụ lục 1);

Các ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ, nghệ thuật và có từ 5 giảng viên cơ hữu trở lên có trình độ thạc sĩ (danh sách trong phụ lục 2);

Các ngành có đội ngũ giảng viên cơ hữu, gồm 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ hoặc 01 phó giáo sư và 01 thạc sĩ (danh sách trong phụ lục 3).

Xem nội dung công văn và các phụ lục tại đây

Đối với các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo thẩm quyền quy định tại Quy chế đào tạo.

Đồng thời cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch củng cố, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, khi đủ điều kiện, chậm nhất trước ngày 31/12/2015, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được chính thức đào tạo.

Sau ngày 31/12/2015, những ngành không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ phải dừng tuyển sinh và bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư 08.

PV