Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 21/4/2017 17:10

Bộ GD&ĐT công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Bộ GD&ĐT công bố thủ tục hành chính mới ban hành

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Giáo dục
và đào tạo

Ủy ban nhân dân huyện

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.

Giáo dục
và đào tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Giáo dục
và đào tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT:

STT

Tên TTHC

Số hồ sơ TTHC

Tên văn bản QPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

B-BGD-285230-TT;

B-BGD-284833-TT

· Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC

 

Giáo dục đào tạo

Cơ sở giáo dục

Lập Phương