Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 5/5/2013 12:04

Bộ GD&ĐT công bố danh sách các trường ĐH, CĐ công lập

Bộ GD&ĐT công bố danh sách các trường ĐH, CĐ công lập

 (GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố thống kê danh sách các trường ĐH, CĐ công lập, trên địa bàn các tỉnh, vùng miền.
(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố thống kê danh sách các trường ĐH, CĐ công lập, trên địa bàn các tỉnh, vùng miền.
Trường ĐHSP Hà Nội
Trường ĐHSP Hà Nội
 
Theo danh sách này, có tổng số 130 trường ĐH công lập. Trong đó, các vùng miền núi phía Bắc có 6 trường; vùng Đồng bằng Sông Hồng: 66 trường; vùng Bắc Trung Bộ: 9 trường; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: 10 trường; vùng Tây Nguyên: 2 trường; vùng Đông Nam Bộ: 28 trường; vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 9 trường. 
 
Trong tổng số 181 trường CĐ công lập, vùng miền núi phía Bắc có 39 trường; vùng Đồng bằng Sông Hồng: 49 trường; vùng Bắc Trung Bộ: 13 trường; Duyên hải Nam Trung Bộ: 20 trường; Tây Nguyên: 9 trường; Đông Nam Bộ: 25 trường; Đồng bằng Sông Cửu Long: 26 trường.
 
Việc thống kê này, theo Bộ GD&ĐT để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN công lập, nhằm thực hiện đầy đủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐ,TB&XH. 
 
 
Lập Phương